NAUČNÉ STEZKY V KAŠPERSKÝCH HORÁCH

Adresa:341 92 Kašperské Hory
GPS:49°8'38,000"N, 13°33'17,040"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Kašperské Hory leží na bývalý obchodních cestách, po kterých se prováděl obchod s jižními zeměmi. Tyto cesty popisují naučné stezky Zlatá cesta, Zlatá stezka.
Dalšími stezkami jsou Stezka zlatokopů a Stezka strážců hranice.

ZLATÁ STEZKA A ZLATÁ CESTA

Kašperskohorská větev Zlaté stezky (zelené značení; délka 24 km; převýšení 650 m) a Zlatá cesta (zelené značení; délka 26 km; převýšení 685 m) přibližují významnou středověkou obchodní komunikaci spojující Čechy s Bavorskem.
Turisty seznámí nejen s historií, ale i místopisem a zajímavostmi na trase, v terénu nechybí popisné QR kódy.
Trasa začíná v Kašperských Horách, dále pokračuje přes Zhůří na Horskou Kvildu, kde se dělí na dvě větve: Zlatou stezku, která dále vede do Kvildy a končí na české straně na Bučině. Zde navazuje na bavorskou část stezky.
Druhá větev pod názvem Zlatá cesta vede do Filipovy Huti, na Březník a u Modrého sloupu se na ni napojuje bavorská část.
Symbolem celé trasy je soumar, což samozřejmě není náhoda – dodnes jsou v terénu patrné úvozové cesty, po nichž soumaři a jejich koně přepravovali zboží mezi Kašperskými Horami a Pasovem.

Délka trasy: 24 km a 26 km
Zaměření: historie obchodních tras

STEZKA ZLATOKOPŮ

Stezka zlatokopů zavede turisty z Kašperských Hor na jih do Amálina údolí, jehož bohatá historie je kromě jiného spojena s důlní činností a těžbou zlata, což dokládá mj. mnoho středověkých štol a šachet. Stezka vede krásnou šumavskou přírodou proti proudu Zlatého potoka. Po cca 7,5 km se vrátí zpět do Kašperských Hor.

Délka trasy: 7,5 km
Zaměření: historie, těžba zlata, místopis
Značení: zelené značení

STEZKA STRÁŽCŮ HRANICE

Stezka strážců hranice je zaměřena na historii ostrahy hranice od středověku do počátku 50. let 20. století, kdy se na naší západní hranici spustila tzv. železná opona a oddělila nás od západní Evropy. Trasa po linii lehkých vojenských opevnění, tzv. řopíků, vede údolím Zlatého potoka do Řetenic, kde stoupá po úbočí hory Ždánov až na louku zmizelé osady stejného jména a odtud dále přes Pustý hrádek na strážní hrad Kašperk. Závěrečná část okruhu míří k řopíkům nad osadou Tuškov, kde se otáčí zpět do Kašperských Hor. Turisté se cestou z informačních panelů dozvědí mnoho zajímavostí ze života při česko-bavorské hranici, včetně fenoménu pašování zboží a později i lidí.

Délka trasy: 19,5 km
Zaměření: historie železné opony, vojenství, místopis, zajímavosti

ZDROJ: 2media.cz, s.r.o.