PRALES JIZERA V JIZERSKÝCH HORÁCH

Místo:Bílý Potok
GPS:50°50'2,220"N, 15°15'34,310"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Prales Jizera je nejstarší přírodní rezervací v pohoří Jizerských hor. Přírodní rezervací byl vyhlášen v roce 1960 v oblasti Jizery (1122 m), druhé nejvyšší hory na české straně. Chráněn je především zbytek původní horské smrčiny na balvanitém a podmáčeném podkladě, v nejvyšších partiích je kosodřevina. V minulých desetiletých prales silně narušily exhalace. Na jižním svahu leží velké suťovisko a z poměrně vysoké členité vrcholové skály je vynikající rozhled.

  • Důvod ochrany:
  • Katastrální území:
  • Vyhlášeno:
  • Celková výměra:
  • Nadmořská výška:


Přístupnost


Parkování


Poloha

ZDROJ INFORMACÍ: www.liberecky-kraj.cz