BOTANICKÁ ZAHRADA A ARBORETUM V BRNĚ

Negarantovaná informace
Adresa:Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Telefon:+420 545 223 606
Fax:+420 545 223 693
Email:arboretu@mendelu.cz
WWW:http://www.mendelu.cz/csp/arboretum
GPS:49°12'55,850"N, 16°36'51,610"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Nejstarší část zahrady byla založena v roce 1936, většina areálu byla budována od roku 1969. Přes 5 tisíc taxonů dřevin, 2 tisíce trvalek a skalniček roste na více než 10 hektarech. Areál skleníků skrývá sbírku více než 2 tisíc orchidejí. Zahrada je kromě cenných sbírek (rody Cotoneaster, Iris × barbata, Salix, Saxifraga sect. Porophyllum) také ukázkou originální zahradní architektury. Každým rokem pořádá dvě výstavy: jarní výstavu kosatců Iris a podzimní Barvy podzimu. Arboretum je otevřeno v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod.

Z historie zahrady
Myšlenka vzniku botanické zahrady při Vysoké škole zemědělské vznikla již v roce 1926. Tehdejší zahrada představovala jen malou plochu poblíž areálu školy, která obsahovala taxony bylin se zaměřením na zemědělskou produkci. V návaznosti na tuto zahradu bylo v roce 1938 pro potřeby výuky lesních inženýrů založeno arboretum. Jeho zakladatelem byl vynikající pedagog a vědec Prof. August Bayer, který za druhé světové války zahynul v koncentračním táboře.
V 60. létech bylo třeba rozšířit objekt školy a původní botanická zahrada musela ustoupit nové výstavbě. Vyvstala tedy nutnost založit zahradu novou. V roce 1967 bylo vydáno rozhodnutí o výstavbě nové botanické zahrady a arboreta v návaznosti na dříve založené arboretum.

Otevírací doba


Vstupné


Služby
- učebny

Dostupnost
Botanická zahrada a arboretum Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně se nachází v Brně-Černých Polích, na ulici generála Píky, poblíž zastávky Bieblova tramvají č. 9 a 11.