ZŘÍCENINA HRADU HLAVAČOV U LUŽNÉ

Negarantovaná informace
Místo:Lužná u Rakovníka
Telefon:+420 313 537 881 - obecní úřad Lužná
Email:luzna@luzna.cz
WWW:http://www.luzna.cz/turisticke-informace/h...
GPS:50°7'37,237"N, 13°44'7,611"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Zřícenina hradu Hlavačov stojí na západních svazích vrcholu zalesněného ostrohu zvaného Hlavačov (405 m). Památka spadá pod obec Lužná. Hrádek byl založený zřejmě na počátku 12. století. Plnil funkci správního centra kraje, zatímco původní Křivoklát byl jen loveckým hrádkem. Hrad zanikl zřejmě v době nepokojů v zemi za správy Oty Braniborského a nebyl již obnoven, protože v té době stál již nově vystavěný Křivoklát. Dalším důvodem bylo, že se již stavěly hrady mohutnější a pískový svah nebyl vhodným místem pro stavbu nového opevněného hradu. Všechny doposud zjištěné zbytky náležejí nízkým objektům, které zřejmě opevnění nepřevyšovaly. Archeologický výzkum zde byl komplikovaný, neboť zbytky hradu jsou těžce poškozeny neodbornými výkopy a vybíráním kamene. V krajině bez kamene sloužily jako zdroj stavebního materiálu pro široké okolí minimálně od konce 15. až do 20. století.

Zajímavosti
Hlavačov náležel ve své době k největším královským hradům v zemi a je i největší dosud známou ukázkou hradu přechodného typu.

Přístupnost
zřícenina je volně přístupná

Vstupné
zřícenina je volně přístupná

Služby

  • fotografování, filmování: volně
  • přístup psa: volný


Bariéry
přírodní terén

Parkování
v nástupních místech

Dostupnost
  • Vzdálenost vzdušnou čarou: 2,3 km západně od Lužné, 2,5 km severně od Rakovníka
  • Vlakem: žel st. Lužná (4,5 km)
  • Autobusem:
  • Pěšky: modrá TZ z Rakovníka a od žel st. Lužná
  • Na kole:
  • Autem:

ZDROJ INFORMACÍ: za příspění pana Tomáše Marholda, http://www.luzna.cz