NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE BOHDANEČSKÝ RYBNÍK A RYBNÍK MATKA

Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka se nachází nedaleko města Lázně Bohdaneč a rozprostírá se na ploše zhruba 250 hektarů. Toto chráněné území představuje komplex vzácných druhů flóry a fauny. Přírodní rezervace je také důležitou zastávkou tažných ptáků a spolu s rybníky Sejval, Pětinoha, Švihov patří k chráněným ornitologickým stanovištím.

Nachází se zde velké množství chráněných druhů rostlin a živočichů. Bohdanečský rybník patří mezi nejstarší rybníky pernštejnské rybniční soustavy a je datovaný už od roku 1480. Z nejvzácnějších rostlinných druhů je uváděn především hlízovec Loeselův, bublinatka menší nebo zevar nejmenší. Tato oblast je především nejvýznamnější ornitologickou lokalitou Pardubicka. Hnízdí zde několik kriticky ohrožených druhů vodního a mokřadního ptactva - bukáček malý, bukač velký či chřástal malý.


ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz