ARBORETUM KŘTINY

Negarantovaná informace
Adresa:č.p. 68, 679 05 Křtiny
Telefon:+420 778 782 728
Email:arboretum@slpkrtiny.cz
WWW:http://www.arboretum-krtiny.cz
GPS:49°19'22,633"N, 16°44'36,276"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Nejstarší a největší zařízení tohoto druhu na ŠLP Křtiny je Arboretum Křtiny, nacházející se u silnice mezi městysí Křtiny a Jedovnice, asi 20 km severně od jihomoravské metropole Brna. Založeno bylo v roce 1928 profesorem tehdejší Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně Augustem Bayerem. Rozloha arboreta je 23 ha, zabírá louky kolem potoka, přilehlé části lesních svahů a součástí je i rybník. Evidováno je zde na 1.000 taxonů dřevin, z toho je přes 200 druhů, kříženců a kultivarů vrb, což je jedna z rarit této unikátní sbírky. Nejvzácnější dřevinou, se kterou se studenti i návštěvníci mohou seznámit je pajehličník přeslenitý (Sciadopitys verticillata), pocházející až z dalekého Japonska.
Pro poučení je k dispozici naučná stezka Domácí dřeviny, osazená informačními tabulkami o každé představované dřevině. Estetika arboreta je vhodně doplněna více než 25 dřevěnými sochami a sousošími, které vytvořili studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně při pořádaných sochařských sympóziích.
Zajímavostí je nově zbudované rašeliniště a vřesoviště, také venkovní výukový amfiteátr a navazující rekreačně - výchovná stezka Chvála stromů, věnovaná jednotlivým druhům dřevin.

Správcem je Mendelova univerzita v Brně.

OTEVÍRACÍ DOBA

Arboretum Křtiny je v průběhu roku zpřístupněno veřejnosti vždy o víkendech od 10.00 do 17.30 hod.
Hromadným exkurzím je umožněn vstup po celý rok na základě předchozí domluvy.
Základní prohlídkový okruh trvá přibližně 1 hodinu.
Vstup do arboreta se psem je povolen.

VSTUPNÉ

  • dospělí 100 Kč
  • děti, studenti 50 Kč
  • rodiny 230 Kč

DOSTUPNOST

Pěšky po žluté značce z Křtin do Jedovnic.

Zdroj informací: www.arboretum-krtiny.cz