INFORMAČNÍ CENTRUM - ČESKÉ ŽLEBY

Negarantovaná informace
Místo:Informační středisko České Žleby
Adresa:České Žleby, 384 44 České Žleby, Stožec
Telefon:+420 388 335 209
Email:isstozec@npsumava.cz
Pro detail klikni
Zobrazení na mapě

Informační středisko České Žleby

Nabízí informace o

  • fauně Národního parku Šumava, příklady vyhynulých druhů jako zubr evropský, medvěd hnědý, vlk eurasijský a další
  • proměnách krajiny s příchodem člověka a jeho vlivu na výskyt živočišných druhů
  • důvodech vzniku prvních rezervací a programů na záchranu a posílení populací některých mizících druhů realizované Správou Národního parku, jako je např. rys ostrovid, vydra říční či tetřev hlušec
  • změnách, které s sebou přineslo osidlování krajiny člověkem - vyhubení velkých šelem, nahrazení původních smíšených lesů smrkovými monokulturami
  • historii lovu a pytláctví, exponáty některých živočišných druhů, jako je např. kuna lesní či nově vystavený los evropský

Otevírací doba:
7.5.-2.10. út - ne od 8.30 - 16.00