ZÁMEK V PŘEROVĚ

Negarantovaná informace
Adresa:Horní náměstí 1, 751 52 Přerov
Telefon:+420 581 250 531
Email:info@prerovmuzeum.cz
WWW:http://www.prerovmuzeum.cz
GPS:49°27'19,330"N, 17°27'3,850"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Přerovský zámek na Horním náměstí v Přerově byl vybudován na místě původně dřevěného, později kamenného hradu z 11. stol. Hrad, jako zeměpanský majetek, sloužil za jedno ze šesti sídel hradské správy na Moravě. Od počátku plnil i strážní a obrannou funkci důležité křižovatky obchodních cest a brodu přes řeku Bečvu. První přímá písemná zpráva o přerovském hradu pochází až z roku 1253, kdy se o jeho dobytí neúspěšně pokoušela vojska uherského krále Bély IV. Roku 1487 získal panství s hradem do dědičného držení Vilém z Pernštejna a zahájil přestavbu tehdy zpustošeného hradu na pohodlnější zámek. K dalším závažným stavebním úpravám, jimiž zámek získal dnešní renesanční podobu, došlo v letech 1612–1615 za Karla st. ze Žerotína. Poslední majitelé zámku Magnisové souhlasili s využíváním objektu jako sídla městských úřadů. V roce 1918 ho prodali městu.

V letech 1928–1930 proběhla generální oprava celého objektu a byly v něm umístěny sbírky Městského muzea a Muzeum Komenského. Dodnes slouží jako výstavní prostor a depozitář přerovského muzea. Zámek je dominantou Městské památkové zóny.

Správcem zámku je Muzeum Komenského.

1. Archeologie Přerovska (včetně rekonstrukce černé zámecké kuchyně)
2. Pamětní síň Augustina Mervarta a Josefa Bajáka
3. Jan Blahoslav a čeští bratři
4. Třída ze 17. století (z doby Komenského)
5. Památník Jana Amose Komenského
6. Učitelé – šiřitelé myšlenek J. A. Komenského
7. Třída a kabinet měšťanské školy z doby Rakousko-Uherska
8. Třída z doby 1. republiky (1918-1938)
9. Třída z 50. let 20. století
10. Národopis Hané a Záhoří
11. Entomologie
12. Mineralogie
13. Odboj na Přerovsku 1914-1989
14. Vyhlídková věž s vedutami Přerova z let 1593 - 1940
15. Historické zvony
16. Zvonařská dílna z Brodku u Přerova
17. Zámecký pokoj z první poloviny 19. století
18. Lapidárium

celoročně
Úterý až Pátek 8-17 hodin
Sobota, Neděle 9-17 hodin
Pondělí zavřeno

stálé expozice 30 Kč (snížené 15 Kč)
výstava 5 Kč (snížené 3 Kč)
Osoby hendikepované - vstup zdarma
Držitelé karty Olomouc region Card - vstup zdarma
Děti - držitelé průkazky Čtyřlístek - vstup zdarma

držitelé průkazu Dějiny a současnost mají vstup:
dospělí: 15 Kč
děti od 6 let, studenti, důchodci, invalidé: 5 Kč
děti do 6 let : zdarma

držitelé průkazu Klubu přátel výtvarného umění mají vstup:
dospělí: 15 Kč
děti od 6 let, studenti, důchodci, invalidé: 5 Kč
děti do 6 let: zdarma

ZDROJ INFORMACÍ: www.prerovmuzeum.cz