PALACKÉHO SADY V PÍSKU

Negarantovaná informace

Palackého sady se nacházejí na místě zrušeného příkopu před městskými hradbami. Vznikly ve 40. letech 19. století. V Palackého sadech stojí Schrenkův pavilón z roku 1841, empírová stavba, která skrývá kryptogram se jménem stavebníka. Vedle sadů se nachází pomník Františka Palackého, pomník Adolfa Heyduka a barokní socha Neptuna, která zdobila dnes již neexistující kašnu na Velkém náměstí. V sadech je také hostinec, kde více než 20 let bydlel básník A. Heyduk. Naproti hostinci dnes stojí budova Divadla Fráni Šrámka.


ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz