JINDŘICHŮV HRADEC - STAŇKOV

Cyklotrasa: 32 a 322
Délka trasy: 26 km
Průběh trasy: Jindřichův Hradec - Dolní Žďár - Nová Ves - Prokopský kříž - Staňkov
Popis trasy: Z Jindřichova Hradce se nejprve napojíme na cyklotrasu č. 32 a pod Prokopským křížem z ní sjedeme na cyklotrasu č. 322, tzv. Česko-rakouskou příhraniční stezku. Od rybníka Staňkov můžeme pokračovat až do Chlumu u Třeboně.