MUZEUM III. ODBOJE PŘÍBRAM

Negarantovaná informace
Adresa:Tyršova 106, Příbram I
Telefon:+420 318 628 606
WWW:http://www.kpv-cr.cz
GPS:49°41'23,720"N, 14°0'37,350"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Muzeum III. odboje Konfederace politických vězňů ČR najdete v prostorách Zámečku - Ernestinum.

Proč pojmenování „Třetí odboj“? Po prvním odboji proti rakousko-uherské monarchii v letech 1914 – 1918 a druhém odboji proti nacistické okupaci v letech 1939 – 1945 došlo po únoru 1948 ke třetímu odbojovému hnutí proti uchvácení moci komunistickou stranou. Od té doby bylo do roku 1989 za tuto činnost odsouzeno k vysokým trestům na 250 000 osob, 241 politických vězňů bylo popraveno a více než 8 000 mužů a žen zemřelo ve věznicích a koncentračních táborech na následky věznění. Dalších 80 000 mužů a žen bylo bez soudů dle zákona 247/48 uvězněno v táborech nucených prací a muži ještě sloužili u PTP.

Pobočky

  • Muzeum má detašovanou expozici „Koncentrační tábory při uranových dolech na Jáchymovsku v letech 1949 – 1961“ umístěnou v Královské mincovně v Jáchymově.
  • Expozici Muzea třetího odboje naleznete též v Klášteře Teplá u Mariánských Lázní – s tématikou zaměřenou na perzekuci církví, kněží, řeholníků a řeholnic.
Stálé expozice
  • Muzeum dokumentuje průběh protikomunistického odboje a jeho důsledky v období 1948-1989.
  • „Političtí vězni v uranových dolech 1948-1968“
  • „Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948 – 1968“
  • „Z Čech do sibiřských gulagů“ o věznění ruských emigrantů československé státní příslušnosti v SSSR v letech 1944 –1960.


Otevírací doba
úterý až neděle 10:00 - 16:00 hod.

Větší skupiny návštěvníků prosíme hlásit předem.

Vstupné


Služby


Dostupnost