CHEBSKÝ HRÁZDĚNÝ STATEK V MILÍKOVĚ

Negarantovaná informace
Adresa:Milíkov, 350 02 Milíkov
Telefon:+420 354 400 620
Email:sekretariat@muzeumcheb.cz
WWW:http://www.muzeumcheb.cz
GPS:50°3'28,725"N, 12°32'52,341"E
Odpovědná osoba:Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o., Muzeum Cheb
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

V roce 2008 zakoupil Karlovarský kraj v obci Milíkov chebský hrázděný statek čp. 18, který byl dán do správy Krajskému muzeu Karlovarského kraje. Od 1. května 2009 je statek otevřen v omezeném provozním režimu. Návštěvníkům se zde představuje postupně utvářený celek selského interiérového vybavení, domácího, řemeslnického či zemědělského nářadí a náčiní i drobné zemědělské mechanizace v časovém horizontu od 2. pol. 19. století po současnost. Odráží se zde proměna využívání zemědělské usedlosti jako samostatné obytné a hospodářské jednotky - jak tomu bylo do roku 1945, dále jsou zachyceny změny dané vysídlením původních obyvatel, období kdy byl statek obydlen tzv. "na dožití", až po léta, kdy je využíván jako rekreační objekt k tak oblíbenému chalupaření. Krajské muzeum Karlovarského kraje Muzeum Cheb připravuje v současné době koncepci využití statku Milíkov jako muzea v přírodě s expozicí venkovského životního stylu a aktivním doprovodným programem.

Statek má klasický půdorys chebského hrázděného statku: přibližně čtvercový dvůr uzavřený obytným stavením s chlévem, stodolou, do dvora otevřenou kolnou a výminek postaveným na místě původních samostatných chlévů. Statek je intaktní ve stavební podobě nejpozději ze 2. poloviny 19. století. Nejstarší budovou je stodola datovaná na jednom z vnitřních trámů k roku 1781. Obytný dům má přízemí dochované v chlévévé části staré roubení zdí, které je z vnitřní strany překryto cihlovou přízdívkou. Patro je hrázděné, do dvora opatřené dřevěnou pavlačí. Z poslední čtvrtiny 18. století je podle datace (1786) rovněž do dvora otevřená kolna. Čtvrtou budovou uzavřeného statku je v místě původních nedochovaných chlévů vystavěný výminek, který je citlivě provedenou novostavbou ze 70. let minulého století.

ZAJÍMAVOSTI

V roce 2005 byl statek čp. 18 v Milíkově zapsán do seznamu kulturních památek.

STÁLÁ EXPOZICE

Expozice proměn venkovského života od konce 19. století až po období charakterizované fenoménem chalupaření.

OTEVÍRACÍ DOBA

květen až září - soboty, neděle a svátky 10.00-17.00 hod.

VSTUPNÉ

Dospělí 20 Kč
Děti 10 Kč

DOSTUPNOST

Usedlost se nachází na severním okraji obce nedaleko kostela sv. Šimona a Judy.

ZDROJ INFORMACÍ: www.muzeumcheb.cz