KOSTEL SV. VÁCLAVA MILÍN

Negarantovaná informace

Kostel byl postaven na kopci na okraji Milína v letech 1887 - 1890, vysvěcen byl v září roku 1890. Vznikl přebudováním kontribuční sýpky. Jde o jednoduchou stavbu s plochými štíty. na její západní straně byla přistavěna základna věže, která je nad střechou osmiboká a její zvrcholení je jehlancové. V původní podobě byla (před opravou po poškození při náletu v r. 1945) věž v úpatí střechy osazena šesti pseudogotickými arkýři. Oblouky oken zřejmě zůstaly z původního klenutí bočních průduchů sýpky. Náročná oprava kostela, poškozeného náletem v r. 1945, probíhala v letech 1946 - 48 (oprava poškozené věže, stropu, poničených varhan, interiéru a pod.). Poslední větší oprava prováděna v r. 1992, ke stoletému jubileu vysvěcení kostela.

ZDROJ www.milin.cz