FARNÍ KOSTEL SV. KATEŘINY A AREÁL V HORNÍM BENEŠOVĚ

Informace garantovaná majitelem/správcem

Kostel je dominantou města, leží pod náměstím. Jde o barokní architekturu. Postaven byl na středověkých základech, několikrát přestavěn - 1746 po požáru, 1782 věž, klasicistní úpravy po požáru v r. 1820. Většina prostor včetně lodi plochostropá. Interiér znehodnocen úpravami v 70.letech 20.století. V interiéru najdeme obraz sv. Kateřiny (malíře Templer R. 1837-1905), varhany z 2.pol.19.stol., obraz Smrt sv. Josefa.

U kostela je socha sv. Jana Nepomuckého, která byla původně na náměstí. Je to barokní plastika z 2. poloviny 18.století, pískovcová socha světce v tradičním oděvu s biretem v pravé a křížem v levé ruce. Na šestibokém stupni podnož obdélného půdorysu a na ní podstavec bohatě zdobený reliéfními ornamenty, mezi nimi světcův jazyk na svatozáři mezi oblaky. Na profilované římse podstavce klečí andílci.

Fara
Patrová zděná mohutná stavba ze 17.stol, upravovaná v baroku a v roce 1866. Sklep a přízemí zaklenuté valenými klenbami kromě hlavního sálu s trámovým stropem datovaným rokem 1814, patro plochostropé s fabiony, původními dveřmi a šablonovou výmalbou. Dochována původní empírová kachlová kamna. Opravy od roku 1997. Součástí areálu fary je kamenná stodola a pilířová brána s brankou.

Ohradní zeď s kaplemi křížové cesty a chrámkem
Torzo kamenné zdi ze 17.století s třemi kapličkami - zastaveními křížové cesty, místo čtvrté kaple postaven kamenný chrámek - památník padlým v 1. světové válce ( oktagon se čtyřmi kanelovanými dorskými sloupy s reliéfem dítěte s mečem ).

Hřbitovní kaple P. Marie
Jednolodní architektura postavená v roce 1893 podle projektu Adolfa Riegra panem Edmundem Friedlem. Interiér kaple s jednotným pseudogotickým vybavením.