HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

Negarantovaná informace
Adresa:náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
Telefon:+420 493 655 411
Email:mesturad@horice.org
GPS:50°22'5,088"N, 15°37'56,684"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Město Hořice leží 22 km severozápadně od Hradce Králové. Nacházejí se na úpatí Hořického chlumu, který je přirozeným předělem mezi podhůřím Krkonoš na severu a Polabím na jihu. Osídlení Hořicka je doloženo bohatými archeologickými nálezy již od starší doby kamenné. První písemná zmínka pochází z roku 1143 v zakládací listině Strahovského kláštera a v roce 1365 jsou již Hořice doloženy jako městečko.

Do české historie se Hořice zapsaly roku 1423, když na vrchu Gothard nad městem porazil Jan Žižka z Trocnova se svým vojskem oddíly opoziční kališnické šlechty vedené Čeňkem z Vartenberka. V roce 1866 byla jihovýchodně od města svedena jedna z největších bitev 19. století, známá jako bitva na Chlumu či bitva u Sadové, která rozhodla o výsledku prusko-rakouské války.

Již v období vrcholného středověku byly v Hořicích položeny základy zdejší kamenické tradice. Hořické lomy dodávaly kámen nejen na stavbu místních tvrzí a kostelů, ale i na Karlův most, svatovítskou katedrálu či staroměstskou radnici. V období baroka v Hořicích působili i žáci předního barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna, tvořícího ve službách hraběte Sporcka na nedalekém Kuksu. Největší rozmach kamenictví nastal ve 2. polovině 19. století, kdy se v okolí Hořic lámalo na 80 místech a kámen putoval i stavbu Národního divadla, Národního muzea či Rudolfina.