PETROVY KAMENY V JESENÍKÁCH

Místo:u Ovčárny
Email:jeseniky@nature.cz
WWW:http://www.jeseniky.ochranaprirody.cz
GPS:50°4'6,288"N, 17°14'1,150"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Petrovy kameny jsou součástí NPR Praděd. Při turistice v okolí Pradědu je můžeme vidět z dálky, jsou dominantou krajiny a orientačním bodem. Rozkládají se nad chatou Ovčárna, na svahu Vysoké hole (1464 m n.m.). Chráněny jsou pro významný výskyt alpínské vegetace na vrcholové skále a v jejím okolí. Navíc zde rostou endemické druhy zvonek jesenický a lipnice jesenická spolu s dalšími vzácnými druhy rostlin. Skupina skal je složena z chlorotických břidlic a rul.
Na skále, 7 m vysoké, je umístěna pamětní deska přírodovědce Dr. Bedřicha Kolenatého, který při průzkumu květeny na Ovčárně zemřel.
Svahy pod Petrovými kameny jsou vyhledávaným místem lyžařů a mají jedny z nejlepších sněhových podmínek na Moravě.

ZAJÍMAVOSTI

Se vznikem uskupení skal je spjato několik pověstí a byly označovány jako místo sletů čarodějnic a konání jejich sabatů.
Podle pověsti dostaly Petrovy kameny svůj název po mladém kováři, který žil v jedné z vesnic sovineckého panství. Byl to švarný hoch a zalíbení v něm našla dcera samotného správce. Petrovi se také velmi líbila, ale když se o jejich lásce dozvěděl správce, nařídil Petra zbičovat a vyhnat z panství. Jakmile se to doneslo dceři správce, honem spěchala svého milého varovat. Podařilo se jim sice společně prchnout do hor, ale pronásledovatelé jim byli brzy v patách. V tu chvíli se rozhodli vylézt na skálu, kterou uviděli před sebou, a v nejhorším se vrhnout společně dolů. Jakmile se však černého kamene dotkli, zahalil celý vrchol planiny černočerný mrak, ze kterého začalo sněžit a vát, že se pronásledovatelé neodvážili pokračovat v pátrání. Myslili si, že milenci zimou a vyčerpáním zahynou. Ti se však v závětří skaliska schovali, nabrali síly a šťastně došli do bezpečí. Skále se od té doby začalo říkat Petrovy kameny.

JE ZDE PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU !!!, vzhledem k uchování vegetace a chráněním před sešlapem.