MUZEUM ČESKÉHO KRASU V BEROUNĚ

Negarantovaná informace
Adresa:Husovo nám. 87, 266 0 Beroun
Telefon:+420 311 624 101, +420 311 621 842
Email:muzeum@muzeum-beroun.cz, info@muzeum-beroun.cz
WWW:http://www.muzeum-beroun.cz
GPS:49°57'48,504"N, 14°4'21,616"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Muzeum Českého krasu v současné době sídlí v nejstarším historicky doloženém a architektonicky nejcennějším domě ve městě, v Jenštejnském domě č. p. 87 a měšťanském domě č. p. 88. Počátky muzea sahají do roku 1888.

STÁLÁ EXPOZICE

 • Zbraně na Berounsku
 • Expozice podává základní orientaci v problematice zbraní. Prezentovány jsou palné lovecké zbraně (kulovnice, jednušky, dvojky), palné krátké zbraně, na nichž jsou představeny druhy „spoušťových mechanismů“ – zámků (kolečkový, křesadlový, perkusní), palné vojenské zbraně (zejména jednoranné zadovky z 2. poloviny 19. století), chladné zbraně (palaše či šavle) a též několik orientálních kusů. Výše uvedené doplňují prachovnice, kleště na lití kulí, střelecké terče atd. Prostřednictvím nové expozice se návštěvníci ocitnou na válečném poli, na lovu v lese, při pistolovém souboji nebo na cestě z Orientu, odkud si vezou jako suvenýr „jatagan“. K tomu se návštěvníci dozví i pár zajímavostí z vojenských dějin města Berouna.

 • Až do předsíně nebes
 • Expozice představuje devět obrazů světců benediktinského řádu, kresby a studijní náčrty od barokního malíře Jana Václava Spitzera (1711-1773). Prohlédnout si můžete sv. Karlomana, sv. Emrama, sv. Františka Xaverského, sv. Gerharda, sv. Jiljí, sv. Kiliána, sv. Maura, sv. Mainharda a sv. Petra.

 • Plzeňská brána
 • Plzeňská brána byla vybudována na přelomu 13. a 14. století a je nedílnou součástí městského opevnění. Stálá expozice se nachází v prvním patře brány a je věnovaná nejen samotné historii a architektuře tohoto památkového objektu, ale zároveň i celému systému opevnění města Berouna.

 • Muzeum v Žebráku
 • V přírodopisném oddělení muzea mohou návštěvníci zhlédnout horniny a minerály z okolí města (vápenec, křemenec, baryt, wavellit aj.) a sbírku zkamenělých rostlin zvláště z permokarbonské štilecké pánve.

 • Geopark Barrandien
 • Dne 31. května 2003 byl v Muzeu Českého krasu v Berouně otevřen „Geopark Barrandien“. Park má rozlohu 340 m2 a jedná se o stálou expozici situovanou na muzejním dvoře, která má za úkol seznámit návštěvníky s geologickou stavbou Barrandienu.

 • Živá příroda Českého krasu
 • Vystaveno je zde téměř 70 druhů ptáků a savců reprezentujících jednotlivé biotopy Českého krasu. Jsou zde exponáty zvířat charakteristické pro říční a skalní biotop, fauny, dravci a sovy, zástupci prostředí luk a polí nebo mokřadní fauny. Vybrané druhy brouků a motýlů umístěné v prosklených krabicích. Flóra Českého krasu je dokumentována fotografiemi významných chráněných rostlinných druhů. Součástí expozice je i sbírka vzorků dřeva 11 druhů stromů s vyznačeným podélným a příčným řezem. Na pozadím hlavní části expozice jsou vystaveny panoramatické fotografie údolí Berounky.

 • Geologicko-paleontologická expozice Barrandien
 • V této expozici jsou vystaveny zejména typické barrandienské zkameněliny, celkem 224 kusů exponátů. Návštěvníci mají možnost zhlédnout barevnou geologickou mapu Barrandienu v měřítku 1:200 000 a tabulku se základním přehledem geologického vývoje Barrandienu a jeho pokryvných útvarů. Na úvodním panelu jsou zmíněni významní geologové jako Joachim Barrand, Otomar P. Novák, Jaroslav Perner a Jaroslav J. Jahn. Je zde také k vidění fotografie meteoritu spadlého mezi Žebrákem a Praskolesy v roce 1824. Informace jsou doplněním k expozici Geopark Barrandien na nádvoří muzea.

 • Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu
 • Expozice z Koněpruských jeskyní a dalších jeskyní Českého krasu, např. Barrandova, Zlomená, Ivanova, Martina aj. Vystaveny jsou fotografie, přeměty, ukázky krápníkové výzdoby, dokumentace o výzkumu, kosterní pozůstatky fosilních zvířat a kosti pračlověka. Divácky atraktivní je figurína jeskyňáře v typickém oděvu a s vybavením. Expozice je doplněna bohatými obrazovými přílohami.

 • Z dějin řemesel města Berouna
 • V této expozici je představen vývoj výrobních cechů od počátku 14. století.

 • Etnografická expozice
 • Expozice sbírkových předmětů uspořádání venkovského interiéru 1. poloviny 19. století.

OTEVÍRACÍ DOBA

 • Jenštejnský a Salátovský dům
 • Úterý až sobota: 9.00–12.00, 12.45–17.00 hodin.
  Neděle a svátky: 10.00–12.00, 12.45–17.00 hodin.
  Otevřeno celoročně.

 • Geopark Barrandien
 • Úterý až sobota: 9.00–12.00, 12.45–17.00 hodin.
  Neděle a svátky: 10.00–12.00, 12.45–17.00 hodin.
  Otevřeno od dubna do října.

 • Plzeňská brána
 • Květen a říjen: středa a sobota, 9.00–13.00 hodin.
  Červen a září: středa, 9.00–13.00 hodin; sobota, 9.00–12.00, 12.45–17.00 hodin (ostatní dny po domluvě).
  Červenec a srpen: středa, 9.00–13.00 hodin; sobota, 9.00–12.00, 12.45–17.00 hodin; neděle a svátky, 10.00–12.00 hodin, 12.45–17.00 hodin.

 • Muzeum Žebrák
 • Květen–září: sobota, neděle a svátky, 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin (ostatní dny po domluvě).

VSTUPNÉ

 • Jenštejnský a Salátovský dům
 • Muzeum (expozice a výstavy)
  Základní vstupné: 40 Kč
  Snížené vstupné: 20 Kč
  Rodinné vstupné: 95 Kč (max. 2 dospělí + 3 děti)
  Školní výpravy: 10 Kč/osoba

  Muzeum (expozice a výstavy) + výstavní prostor Konírna
  Základní vstupné: 50 Kč
  Snížené vstupné: 25 Kč
  Rodinné vstupné: 110 Kč (max. 2 dospělí + 3 děti)
  Školní výpravy: 20 Kč/osoba

  Muzeum (expozice a výstavy) + výstavní prostor Konírna + Horní brána
  Základní vstupné: 60 Kč
  Snížené vstupné: 30 Kč
  Rodinné vstupné: 130 Kč (max. 2 dospělí + 3 děti)
  Školní výpravy: 30 Kč/osoba

  Horní brána + výstavní prostor Konírna
  Základní vstupné: 30 Kč
  Snížené vstupné: 15 Kč
  Rodinné vstupné: 70 Kč (max. 2 dospělí + 3 děti)
  Školní výpravy: 20 Kč/osoba

  Výstavní prostor Konírna (výstavy)
  Základní vstupné: 20 Kč
  Snížené vstupné: 10 Kč
  Rodinné vstupné: 45 Kč (max. 2 dospělí + 3 děti)
  Školní výpravy: 10 Kč/osoba

  Horní brána (expozice a vyhlídka)
  Základní vstupné: 20 Kč
  Snížené vstupné: 10 Kč
  Rodinné vstupné: 45 Kč (max. 2 dospělí + 3 děti)
  Školní výpravy: 10 Kč/osoba

 • Geopark Barrandien
 • Základní vstupné: 10 Kč
  Snížené vstupné: 5 Kč

 • Plzeňská brána
 • Základní vstupné: 20 Kč
  Snížené vstupné: 10 Kč
  Rodinné vstupné: 45 Kč (max. 2 dospělí + 3 děti)
  Školní výpravy: 10 Kč/osoba

 • Muzeum Žebrák
 • Základní vstupné: 40 Kč
  Snížené vstupné: 20 Kč
  Rodinné vstupné: 90 Kč (max. 2 dospělí + 3 děti)
  Školní výpravy: 10 Kč/osoba

  ceník

SLUŽBY

 • Prodej: ano, v přízemí muzea - pohlednice, berounská keramika, regionální publikace i propagační materiály.
 • Internet: ano
 • Vzdělávací programy pro školy i rodiče s dětmi.
 • Badatelské dny, knihovna.
 • Konzultační dny s konzervátorem.
 • Konzultace odborných pedagogických praxí.
 • Odborná archeologická vyjádření.

BARIÉRY

Bezbariérový přístup do přízemí.

DOSTUPNOST

 • Autem: možnost placeného parkování na náměstí před muzeem.
 • Vlakem: žst. Beroun, asi 15 minut pěšky od muzea.
 • Autobusem: autobusové nádraží Beroun se nachází 10 minut pěšky od muzea.
 • Pěšky: městem vede turistická značka červená, modrá a zelená (výchozí místo z Berouna).
 • Na kole: městem vede cyklotrasa č. 0052.

ZDROJ INFORMACÍ: www.muzeum-beroun.cz




Akce u nás
18.05.2021 - 14.11.2021
Mrtví jdou za sluncem

10.09.2021 - 14.11.2021
Střední Čechy – kolébka národních patronů

01.10.2021 - 31.10.2021
Program říjen 2021