LITOMĚŘICE

Negarantovaná informace
Místo:Radnice
Adresa:Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice-Město
Telefon:+420 416 916 111
Email:podatelna@litomerice.cz
WWW:https://www.litomerice.cz/
GPS:50°32'3,829"N, 14°7'50,339"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Okresní město Litoměřice leží na úpatí Českého Středohoří, jižně od Ústí nad Labem. Starobylé město a kulturní centrum vzniklo na soutoku Labe a Ohře na počátku 13. století.
Již v 8. století zde stálo slovanské hradiště – centrum kmene Lutoměřiců. V 11. století zde byla významná křižovatka tří obchodních cest - vodní cesty po Labi, cesty do Lužice a cesty do Chlumce a do Saska. Třicetiletá válka zastavila bouřlivý rozvoj města, které ztratilo svůj hospodářský význam. Kulturní ráz mu však již zůstal.

Status: město
Celková výměra: 1799 ha
Počet obyvatel: 24045 (k 1.1.2018)
Kraj: Ústí nad Labem
Obvody, části: Litoměřice-Město, Dómský pahorek, Předměstí, Pokratice
Střední nadmořská výška: 136 m n. m.

PAMÁTKY

Litoměřice jsou městskou památkovou rezervací, která se dělí na dvě části:
Historické jádro se již od počátku první třetiny 13. století (vláda Přemysla Otakara I.) soustřeďuje kolem hlavního Mírového náměstí. Jeho významnými dominantami jsou např. budova Staré radnice, děkanský kostel Všech svatých, palác Černý orel, renesanční dům Kalich, budova galerie výtvarných umění, klášter dominikánů, historická kašna nebo morový sloup a v neposlední řadě městské hradby a parkány dlouhé 1800 m a zbytky královského hradu.

Druhá část - Dómské návrší nebo Dómský pahorek, který byl původně knížectvím a přemyslovským hradištěm, později byl přebudován na církevní areál. Nyní se zde nachází katedrála sv. Štěpána, biskupská rezidence, kapitulní konzistoř, nové probošství z r. 1886 a na jihu pak kanovnické domky z let 1674 a 1717.

DOSTUPNOST

Vzdálenost vzdušnou čarou 15 km JV směrem od Ústí nad Labem.

  • Vlakem: žst. Litoměřice Horní nádraží (trať č. 087), vzdálenost 1,1 km z centra; Litoměřice město (trať č. 072), vzdálenost 900 m z centra.
  • Autobusem: autobusové nádraží, vzdálenost 900 m z centra.
  • Pěšky: červená TZ ze směru Ústí nad Labem.
  • Na kole: cyklostezka č. 3066, Labská, 3066
  • Autem: silnice č. 15 ze směru Lovosice nebo ze směru Česká Lípa; silnice č. 261 ze směru Ústí nad Labem nebo ze směru Mělník.

Zdroj informací: www.litomerice.cz