MORAVSKÝ KRAS A BLANSKO

V severní části Jihomoravského kraje, nad městem Brno, leží krajina v povodí řeky Svitavy. Středem regionu se táhne Boskovická brázda a na východě navazuje Drahanská vrchovina. Hlavními centry jsou město Blansko a Boskovice. Krajina je bohatá na přírodní krásy i historické památky, čímž se řadí mezi jednu z turisticky nejzajímavějších oblastí České republiky.

Největší předností a lákadlem je krajina Moravského krasu, který patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Na ploše 100 km2 zde jsou vyvinuty povrchové i podzemní krasové jevy. V celém území je známo více jak 1000 jeskyní. Čtyři z nich jsou zpřístupněny veřejnosti. Punkevní jeskyně s vodní plavbou na podzemní říčce Punkvě se 138 m hlubokou propastí Macocha, Kateřinská jeskyně s unikátními hůlkovými stalagmity, jeskyně Balcarka s bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou a Sloupsko-šošůvské jeskyně tvořené mohutnými chodbami a podzemními prostorami ve dvou patrech nad sebou, věhlasné i archeologickými vykopávkami kostí pravěkých zvířat. Území Moravského krasu bylo vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí.

Další významné památky jsou renesanční zámek v Blansku, renesanční a raně barokní zámek v Kunštátě, renesanční zámek v Lysicích, klasicistní zámek v Rájci-Jestřebí, empírový zámek v Boskovicích, zřícenina hradu v Boskovicích z období pozdní gotiky a zřícenina Nového hradu u Olomučan. I zde najdeme řadu sakrálních staveb, např. poutní kostel ve Křtinách, památka vrcholně barokní architektury, postavený dle projektu Giovanni Santiniho, poutní kostel ve Sloupě, farní kostely v Boskovicích, Bořitově, Letovicích, Lomnici u Tišnova, filiální kostel ve Svaté Kateřině a další. Zajímavostí jsou uměle vytesané pískovcové jeskyně bájných Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu.

Součástí městských památkových zón v Boskovicích a Lomnici u Tišnova jsou mimo jiné i zčásti zachovalá ghetta se synagogou a hřbitovem.

Technicky zajímavé jsou Stará huť v Josefovském údolí u Adamova a huť Klamovka v Blansku, větrné mlýny holandského typu v Němčicích, Kořenci, Ostrově u Macochy, Petrovicích a Rudici.

Možnost letní rekreace, koupání a vodních sportů nabízejí rekreační oblasti v Jedovnicích u rybníka Olšovce (42 ha), u obce Suchý a Suchovského rybníka (4,5 ha) a vodní nádrže Křetínka u Letovic (100 ha). K rekreaci a sportu slouží i další zařízení, jako sportovní areály, koupaliště apod. V zimě jsou dobré lyžařské terény v podhůří Českomoravské vrchoviny na Lomnicku, Kunštátsku a Olešnicku a na Drahanské vrchovině v okolí Benešova.

O historii a tradicích kraje se dozvíte například v muzeích v Blansku, Boskovicích, Olomučanech a Adamově-Josefově.

V regionu Blansko se udržela tradice výroby umělecké litiny v ČKD Blansko, hrnčířská tradice výrobou užitkové a umělecké keramiky na Kunštátsku a výroba tradičního uměleckého modrotisku v Olešnici. Jejich výrobky si lze nejen prohlédnout ale i zakoupit.