ZNOJMO A PODYJÍ

Oblast jižní moravy okolo města Znojma je proslulá skvělým vínem, sítí cyklistických stezek převážně vinařského charakteru a početným zastoupením hostorických památek. Významnou část tvoří protékající řeka Dyje, která je nejdelší na území Moravy, a její meandry. Národní park Podyjí se rozkládá na 63 km? mezi Znojmem a Vranovem a je nejmenším národním parkem v České republice. Východisky pro poznávání parku jsou Znojmo, Vranov nad Dyjí a obec Hnanice. Protějškem parku za hranici na rakouském území je Thayatal.

Rájem pro milovníky vody a vodních sportů je Vranovská přehrada postavena na řece Dyji. Na západním konci při přítoku Želetavky se na skalnatém ostrohu pyšní jeden z nejstarších hradů u nás - hrad Bítov. Na hradě si můžeme prohlédnout i ojedinělou početnou sbírkou vycpaných psů. Nad Dyjí dál za přehradou na strmé skále nad 70 m hlubokým kaňonem stojí barokní zámek Vranov nad Dyjí. K navštívení láká například i zřícenina gotického hradu Cornštejn nad Vranovskou přehradou, renesanční zámek v Uherčicích, další zřícenina nad Dyjí Frejštejn, barokní zámek Kravsko nebo hrad Nový hrádek.

V městě Znojmo, postaveném na levém břehu Dyje, poznáme na mnoha místech jeho význam v minulosti. Městská památková rezervace chrání uličky pozdně románského půdorysu ve starém městě, které od nového je odděleno zachovalými hradbami. Národní kulturní památkou je rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny vyzdobená ojedinělou sérií románských nástěnných maleb, která zachycuje příslušníky rodu Přemyslovců a představuje tak vlastně nejstarší dochovanou genealogii panovnického rodu. Celé podzemí středověkého města je protkáno částečně přístupnou sítí chodeb. Původní hrad byl v letech 1710-21 přestavěn na zámek a od roku 1910 jeho prostory využívá Jihomoravské muzeum pro své expozice.

I v této části jižní moravy se projevilo silné duchovní cítění a my tak můžeme navštívit architektonicky krásné kostely jako barokní poutní kostel v Lechovicích, gotický kostel v Hnanicích, románský kostel v Černíně, církevní stavby ve Znojmě a další.

Obec Hluboké Mašůvky proslavil nález tzv. Mašůvecké Venuše ze 4. tisíciletí př.n.l., ale i jiné památky jako kaple, barokní sochy, poutní kostel, vodní mlýn z třicátých let 20. století a pramen Svatá studna sem lákají návštěvníky.

V Příměticích můžete navštívit Památník vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše s replikou bleskovodu nebo ojedinělý křížový sklep. Technicky zajímavý je přístupný pěchotní srub československého opevnění z třicátých let v Šatově.