BŘECLAV A PÁLAVA

Tato část jižní moravy je bezpochyby tou nejatraktivnější a nejnavštěvovanější turisty, k čemuž přispívá i místní suché a teplé podnebí. Celým krajem protéká nejdelší moravská řeka Dyje, vlastně její dolní tok, který přibírá vody řeky Svratky a Jihlavy. Na jejím toku byly postaveny 3 vodní nádrže Nové Mlýny, tzv. „jihomoravského moře“, dvě z nich slouží čátečně k rekreaci. Tato země byla vhodnou už pro pravěkého člověka, což dokládají bohatá archeologická náleziště po celém území. Tím nejznámějším dokladem je plastika ženy - Věstonická Venuše, nalezena ve vesnici Dolní Věstonice.

I v tomto kraji, nazývaném slováckým Podlužím, se setkáváme s bohatou tradicí a udržovanými obyčeji. Kraj je znám vínem, kterému se tady daří na rozlehlých vinicích.

Dominantou krajiny jsou jedinečné vápencové Pavlovské vrchy, tak zvaná Pálava, z kterých se naskýtají úžasné výhledy do kraje. Chráněná krajinná oblast s četnými národními přírodními památkami byla zapsána na seznam biosférických rezervací organizace UNESCO. Silueta Pálavy je spojena s dvěmi zříceninami hradů - Sirotčí hrádek na jižní straně a Dívčí hrad na severní nad obcí Pavlov a také vrcholem Děvín.

Pavlovské vrchy je nejvhonější projít pěšky. Trasu dlouhou 12 km projdete snadno za jeden den a občerstvit se můžete například v obci Klentnice pod Sirotčím hrádkem nebo v obcích Pavlov a Dolní Věstonice. Nástup na značenou stezku je vhodný z dostupného Mikulova nebo ze severní strany z obcí Popice či Pouzdřany, kam taktéž dojedete vlakem. Vaše kroky doprovází informační tabule naučné stezky Děvín a informační cedule CHKO Pálava. Vzhledem k cennému významu místa, je v oblasti Pavlovských vrchů ZÁKAZ kempovat, rozdělávat oheň a jezdit na kole. Na kolo se však můžete vydat po jedné z vinařských stezek okolo vrchů a krásně je vidět ze všech stran.

Od roku 2004 můžete navštívit také jeskyni Na Turoldu u Mikulova. Na trase zpřístupněné v délce 300 m obdivujete podzemní systém přírodní rezervace vrchu Turold který má výjimečnou nekrápnikouvou výzdobu. Jeskyně v lomu, kde je také geologický park s ukázkami hornin, je jednou ze zastávek NS Turold.

Lednicko-Valtický areál je skvostem v celé střední Evropě a právem zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Mezi obcemi Valtice a Lednice je člověkem vytvořena "zahrada" se zakomponovanými gotickými, renesančními a romantickými stavbami do rozsáhlých parků esteticky doplněných soustavou rybníků. Patří mezi ně zámek v Lednici a ve Valticích, Minaret, Apollonův chrám, Belveder, Janův hrad a další. Toto krásné dědictví nám nechal rod Lichtensteinů, kteří nechali vybudovat nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě. Areálem vede několik turistických i cyklistických stezek, ale můžete si vychutnat i plavbu po rybnících.

Příjemným zpestřením je také plavba po tzv. Nové Dyji - uměle regulovaný tok Dyje. Lodní doprava je sezonní a nabízí tři trasy - z kempu ATC Merkur do obce Pasohlávky, z Veslařského klubu Břeclav na Janův hrad (celoročně) nebo od Kulturního domu v Břeclavi na Pohansko.

Města a obce, které určitě navštívit:
Mikulov - Svatý Kopeček, zámek, jeskyně na Turoldu, židovský hřbitov a synagoga, regionální muzeum; Dolní Věstonice - vinařská obec, významná archeologická lokalita, Expozice "Věk lovců a mamutů"; Pavlov - vinařská obec na úpatí Děvína, památková rezervace; Lednice; Valtice a celý tento areál; Břeclav.