ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO

Oblast Českého Švýcarska se nachází v severozápadní části České republiky u hranic s Německem. Nejvýznamnějším vodním tokem regionu je řeka Labe. Protéká městem Děčín, odkud směřuje hluboko zaříznutým údolím do Hřenska.

Národní park České Švýcarsko je proslulý bizarními tvary skal a CHKO Labské pískovce přitahuje pozornost vyznavačů horolezeckého sportu. Národní park je svojí atraktivitou skutečnou přírodní perlou Severních Čech a celé České republiky.

Hustá síť značených turistických stezek, navazujících bezprostředně na komunikace, umožňuje poznat nejcennější přírodní partie oblasti s nespočetnými vyhlídkami, vyhlídkovými restauracemi a s pozoruhodnými rozhlednami. Turisticky nejatraktivnější obcí Děčínska je Hřensko, otevírající přístup na světově proslulou Pravčickou bránu a do Tiché a Divoké soutěsky.

Děčínsko poskytuje díky své rozmanitosti ideální podmínky k rekreaci i ke sportovnímu vyžití, k pěší turistice i cyklistice.

Šluknovský výběžek je nejsevernější oblastí České republiky. Celá staletí byla kultura a historie ovlivňována sousední Lužicí a německými zeměmi. Toto sousedství vytvářelo svébytné zvyky a kulturu, která se zachovala do dnešních dní.

Šluknov je nejseverněji položené město ČR, které dalo celému výběžku jméno. Leží uprostřed Šluknovské kotliny. Dalšími velkými městy oblasti jsou Rumburk a Varnsdorf. Varnsdorf leží v sousedství Lužických hor v kotlině řeky Mandavy. Ze třech stran je obklopen státní hranicí se SRN.

Krajina Šluknovského výběžku je tvarově rozmanitá a turisticky velmi hodnotná. Na své si zde přijdou milovníci historických památek, pěší turisté i cykloturisté. Šluknov je východiskem výletů do Lužických hor i dalších turisticky zajímavých oblastí.