BŘECLAV

Negarantovaná informace
Místo:Městský úřad Břeclav
Adresa:nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Telefon:+420 519 311 111
Fax:+420 519 311 238
Email:posta@breclav.org
GPS:48°45'35,540"N, 16°52'53,360"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Břeclav a její okolí leží v údolní nivě řeky Dyje a nedaleké Moravy. Okolí Břeclavi má zvláštní svéráz. Převážně rovinatá krajina lemovaná dolními toky Moravy a Dyje a protkaná četnými potoky, struhami a slepými rameny je z převážné části zalesněná. Bohatství přírody se projevilo i v bohatství duchovním. Břeclav se stala postupně přirozeným centrem výrazného národopisného regionu Moravy - Podluží.
Správní území města má výměru 2783.41 ha. Město má asi 25984 obyvatel.