HOROLEZECTVÍ – KRKONOŠE

Negarantovaná informace

K horolezectví v Krkonoších jsou vhodné rulové skály Emin Kámen u Bártlovy lávky, ležící v Labském údolí mezi Vrchlabím a Špindlerovým mlýnem, Hnědé skály a Hranostají skála u Strážného nad Vrchlabím. Ostatní terény Krkonoš jsou v území Krkonošského národního parku (KRNAP) a platí na nich zákaz lezení. Méně vyhledávané jsou pískovcové Čížkovy kameny u Trutnova, ležící nad Bohuslavicemi.

Pozor na zvláštní režim území KRNAP.