KLÁŠTERNÍ CHRÁM V JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ

Negarantovaná informace

Roku 1699 byla v Jablonném zahájena stavba nového klášterního kostela sv. Vavřince. Majitel panství, hrabě František Antonín Berka z Dubé, investoval veliké prostředky do velkorysé stavby, která se stala charakteristickou dominantou Jablonného v Podještědí. V roce 1729 byl chrám vysvěcen. O dva roky později byly do nového chrámu sv. Vavřince přeneseny ostatky Zdislavy z Lemberka. V roce 1788 však postihl Jablonné ničivý požár, který zničil místní klášter i starý farní kostel. Od této doby se stal farním kostelem pro Jablonné chrám sv. Vavřince. V chrámu je umístěna expozice sakrálního umění. Katakomby s ostatky sv. Zdislavy jsou přístupné pouze o hlavní pouti - poslední sobotu v květnu.


ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz