LIDOVÉ STAVBY V SOBOTCE

Negarantovaná informace
Místo:Sobotka
GPS:50°28'0,970"N, 15°10'39,140"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Nikde v okolí se nedochovalo tolik rázovitých dřevěných staveb jako na Sobotecku. Drobné náměstí u sv. Anny je nejkrásnějším a nejzachovalejším souborem dřevěných staveb u nás. Většina domů pochází z 18.století. Ve všech soboteckých domech na náměstí byly v přízemí vedle vchodu do domu krámy. Je zajímavé, že lomenice těchto domů jsou velmi jednoduše bedněny, ačkoliv v okolních vesnicích jsou většinou bohatě zdobené.