RANNĚ GOTICKÝ KOSTEL - NEPŘÍVĚC

Negarantovaná informace
Místo:Nepřívěč
GPS:50°29'3,740"N, 15°10'15,170"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Novodobě opravený ranně gotický kostel Nalezení sv. Kříže pochází ze 14. století. Hlavní oltář Panny Marie je barokní, stejně jako postranní oltáře sv. Jana Nepomuckého a sv. Blažeje. Kamenná osmiboká zvonice z roku 1786 s mansardovou střechou byla vybudována na místě původní pozdně gotické dřevěné zvonice.