PŘEHRADA SLAPY

Adresa:252 08 Slapy
GPS:49°49'24,693"N, 14°26'2,632"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Vodní nádrž Slapy byla první velkou stavbou vltavské kaskády. Přehradní hráz se nachází asi 30 km od Prahy směrem proti proudu Vltavy. Přehrada byla vytvořena za účelem regulace toku řeky Vltavy a výroby elektrické energie. Vlastní stavba započala v roce 1949, v roce 1955 byla dokončena a o rok později byla do provozu uvedena vodní elektrárna umístěna v těle přehradní hráze.

RELAXACE A SPORT

Celá přehrada souží nejen k regulaci vodní hladiny na Vltavě a výrobě elektřiny, ale je současně vyhledávaným rekreačním střediskem. V okolí nádrže je k dispozici řada kempů, hotelů a penzionů. Návštěvníci zde mohou provozovat mnoho vodních sportů nebo vyrazit do okolí, kde se nachází řada krásných a zajímavých lokalit.

TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI PŘEHRADY A ELEKTRÁRNY

Objem přehrady 270 milionů kubických metrů vody drží betonová gravitační hráz vysoká 65 metrů. Vodní plocha má rozlohu 14 km2. Hráz je umístěna v úzké soutěsce na konci Svatojánských proudů a vzniklé 44 km dlouhé jezero se táhne až k přehradě Kamýk. Slapská přehrada má čtyři přelivy 15 x 8 m o kapacitě průtoku vody 3 tisíc kubických metrů za sekundu.
Elektrárna uvnitř betonové hráze disponuje třemi soustrojími s Kaplanovými turbínami o výkonu 3 x 48 MW. Voda je na turbíny přiváděna třemi ocelovými potrubími, které jsou zabudovány v hrázi. Vtok do nich je možné zablokovat ocelovými rychlozávěry a provizorním hrazením. Elektrická energie z generátorů o napětí 10,5 kV je vyvedena přes transformátory do rozvodny umístěné v hrázi. Odtud je elektřina vedena kabely v šikmé šachtě v hrázi až nad hladinu vody na portály. Elektrárna je napojena do celostátní energetické soustavy a na plný výkon je schopna najet během 136 sekund. Výkon lze regulovat dálkově z centrálního dispečinku v nedalekých Štěchovicích. Odtok ze Slapské přehrady může být regulován dalšími díly na Vltavě – nádrže ve Štěchovicích a ve Vraném.

ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz