KOPICŮV STATEK

Negarantovaná informace
Místo:Turnov
GPS:50°33'20,760"N, 15°9'32,110"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Kopicův statek u obce Kacanovy je jednou z nejzajímavějších památek lidové architektury pojizerského typu. Jedná se o roubenou usedlost s patrovým domem a pavlačí z 19. století. Pojmenován byl podle majitele statku Vojtěcha Kopice.

U Kopicova statku se nachází plastika sv.Jiří drakobijce, na jejímž podstavci jsou čtyři reliéfy: Krista v Getsemanské zahradě, dvou světic Petronily a Felliculy, sv.Máří Magdalény a sv.Anny.

Dále jsou v blízkosti Kopicova statku do pískovcových skal vytesány lidové plastiky, zhotovené majitelem statku Vojtěchem Kopicem. Pracoval na nich přibližně od roku1940 až do své smrti v roce 1978. Náměty čerpal především z naší historie - sv.Václav, Mistr Jan Hus, Cyril a Metoděj, Karel IV., T.G.Masaryk, ale nechal se inspirovat i různými přírodními motivy.