ZÁMEK NÁMĚŠŤ NA HANÉ

Negarantovaná informace
Místo:Zámek Náměšť na Hané
Adresa:Hrad 1, 783 44 Náměšť na Hané
Telefon:+420 585 952 184
Email:zamek@namestnahane.cz
WWW:http://zamek.namestnahane.cz/
GPS:49°35'54,640"N, 17°3'46,000"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Zámek stojí uprostřed kruhového parku, z něhož vybíhají do čtyř světových stran lipové aleje.
Severně od zámku, na místě staré hradní kaple, byla v roce 1672 postavena zámecká kaple Nejsvětější Trojice, která byla vysvěcena v roce 1722. Dnešní empírovou podobu má kaple z roku 1834.

HISTORIE

Zámek Náměšť na Hané byl vybudován v 18. století v nejmodernějším stylu raně klasicistního „moravského“ baroka s francouzskými architektonickými vlivy. Se stavbou horního zámku začal hrabě Ferdinand Bonaventura z Harrachu (základní kámen položen r. 1766) poblíž zříceniny středověkého hradu. Harrachové koupili náměšťské panství v r. 1726 a dosud využívali jako své sídlo Dolní zámek (dnes sladovna). V roce 1778, po smrti hraběte Harracha, zdědila zámek jeho dcera Marie Róza, hraběnka Harrachová od roku 1777 provdaná za hraběte Josefa Kinského. Kinští byli, stejně jako Harrachové, jednou z nejpřednějších rodin v říši a žili v Náměšti 124 let.
Poslední Kinský náměšťské větve Evžen II. prodal zámek Františku Ottáhalovi velkoobchodníkovi se železem v roce 1916. Manželé Ottáhalovi nechali zámek zmodernizovat. Po smrti Františka Ottáhala, v roce 1943, zdědila zámek manželka a děti.
17. června 1945 byl majetek rodině podle Benešových dekretů zkonfiskován. Byla to jedna z prvních konfiskací v ČSR.
Do konce roku 1999 zámek spravovalo Vlastivědné muzeum v Olomouci, od 1.ledna 2000 do 30.června 2000 SSHZZSM (Správa státních hradů, zámků a zahrad Severní Moravy). Od 1.července 2000 je zámek majetkem Městyse Náměšť na Hané.

OTEVÍRACÍ DOBA

DUBEN: víkendy a státní svátky 9.00 - 16.00 hod.
KVĚTEN - ZÁŘÍ: denně mimo pondělí 9.00 - 17.00 hod.
ŘÍJEN: víkendy a státní svátky 9.00 - 16.00 hod.
LISTOPAD - BŘEZEN: zavřeno

ZÁMECKÝ PARK je otevřen celoročně 07.00 - 19.00 hod.

PROHLÍDKOVÉ TRASY

Trasa A - přízemí zámku, kde se nachází reprezentační prostory a knihovna (30 min.).
Trasa B - přízemí zámku a obytné prostory v prvním patře (55 min.).
Trasa C - celý zámek včetně arcibiskupských kočárů a zámecké kaple (65 min.).
Trasa D - rozšíření trasy C o areál pozůstatku středověkého hradu (70 min.).

Trasa A a B jsou zakončeny výkladem o arcibiskupských kočárech

VSTUPNÉ

  • Plné vstupné 80 Kč/A, 100 Kč/B, 120 Kč/C, 140 Kč/D.
  • Snížené vstupné 70 Kč/A, 90 Kč/B, 110 Kč/C, 130 Kč/D.
  • Poloviční vstupné 40 Kč/A, 50 Kč/B, 60 Kč/C, 70 Kč/D.
  • Rodinné vstupné 210 Kč/A, 270 Kč/B, 320 Kč/C, 370 Kč/D.

DOSTUPNOST

Zámek se nachází v centru Náměšti na Hané.

ZDROJ INFORMACÍ: http://zamek.namestnahane.cz