HOROLEZECTVÍ - ŽĎÁRSKÉ VRCHY

Negarantovaná informace
WWW:http://www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz
Pro detail klikni
Zobrazení na mapě

Ždárské vrchy jsou součástí Českomoravské vrchoviny. Na jejich hřebenech jsou skalní rulové útvary, které jsou vyhledávané horolezci. Na některých z nich, jako například na Drátníku, Čtyřech palicích a Paseckých skalách je možno provozovat horolezeckou činnost po celý rok.

Zdejší skály byly pro horolezectví objeveny po roce 1940, v roce 1970 byly Žďárské vrchy vyhlášeny chráněnou krajinou oblastí a převážná většina skal se stala chráněným přírodním výtvorem.

Podmínky pro provozování horolezecké činnost v CHKO Žďárské vrchy jsou následující:

Celoročně je povoleno provozovat horolezeckou činnost na těchto lokalitách: Devět skal, Malinské skály, Drátník, Čtyři palice, Pasecké skály, Vávrova skála, Rozštípená skála.

V době od 1. ledna do 28. února a od 16. července do 31. prosince je horolezecká činnost povolena na těchto lokalitách: Bílá skála, Uhlíř, Ostrá, Milovské Perničky, Zkamenělý zámek, Rybenské Perničky, Štarkov, Bohdalec. Sestup z těchto skal s výjimkou Rybenských Perniček pouze slaněním.

Horolezecká činnost není povolena na lokalitách: Černá skála, Lisovská skála, Prosička, Milovské Perniky (pod cestou).