REZERVACE VŠETATSKÁ ČERNAVA U VŠETAT

Místo:Všetaty
GPS:50°16'29,850"N, 14°34'21,990"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Přírodní rezervace s výskytem ohrožených druhů žab byla vyhlášena roku 1986. Leží 6 km východně od Neratovic. Zajímavá lokalita je železniční tratí rozdělena do dvou částí. V lokalitě se kříží železniční tratě z Neratovic a od Staré Boleslavi k Všetatům. Nejsnadnější přístup zajistí silnice ze Všetat ke Kozlům, která ohraničuje přírodní lokalitu z východní strany.

Dostupnost
Všetaty leží 10 km JV od Mělníka. Rezervace leží 2 km ve směru na Neratovice.


ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz