PŘÍRODNÍ REZERVACE ČERNÍKOVSKO U LIBIŠE

Místo:Libiš
GPS:50°17'3,330"N, 14°30'32,630"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Přírodní rezervace vyhlášená roku 1950 se nachází 1 km severně od Libiše. Vyskytuje se zde mnoho stromů starších 90 let, převážně duby, lípy, jilmy a habry. V labském rameni se vyskytují vzácní vodní plži. Mezi dalšími živočišnými druhy jsou zde ponejvíce zastoupeni příslušníci hmyzích a ptačích říší. Přístup do lokality není značen žádnou z turistických značek.

Dostupnost
Libiš leží 2 km severně od Neratovic.


ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz