OKRUH MĚSTEM HRADČANY

Místo:Praha 1
GPS:50°5'22,920"N, 14°23'44,650"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Hradčany vznikly za vlády Jana Lucemburského po roce 1320 jako třetí a nejmenší pražské město. Do okruhu je zařazeno hlavní náměstí Pohořelec a Pražský hrad. Prohlídka exteriérů trvá asi dvě hodiny, pokud se do prohlídky zahrnou i interiéry, celý okruh trvá asi půl dne.

Okruh začíná na náměstí Pohořelec. Jedná se o jedno ze tří náměstí Hradčan. Název dostalo od častých požárů. Za vlády Rudolfa II. zde stál dům, v kterém bydlel Tycho de Brahe. Dnes má on a Jahan Kepler na náměstí pomník. Ještě před vznikem města zde byl postaven opevněný komplex Strahovského kláštera (polovina 12. století). Svůj domov zde nalezli mniši premonstrátského řádu. Ti tu jsou s malými přestávkami dodnes. Během doby docházelo k častým přestavbám. Proto jsou na budově patrné románské, gotické a barokní slohy. Zdejší obrazárna určitě stojí za prohlídku.

Dalším náměstím na trase okruhu je Loretánské náměstí. Nachází se na něm další církevní stavba, po které nese název. Na stavbě Lorety se podíleli oba Dientzenhoferové. Najdeme zde „Loretánský poklad“ s cennou diamantovou monstrancí, která je zdobena 6 222 diamanty. Poslechnout si můžeme zdejší zvonkohru z konce 17. století. Černínský palác je další budovou na náměstí. Ve druhé polovině 17. století se začalo stavět průčelí a palác nebyl dokončen ani v 18. století. Palác nejprve obývali vojáci a později Ministerstvo zahraničních věcí, které je tu dodnes. Armáda využívala také kostel sv. Jana Nepomuckého, když Josef II. zrušil řád voršilek, které tento kostel obývaly.

V Loretánské ulici najdeme Hradčanskou radnici. Ta byla postavena v 16. století, kdy město získalo od Rudolfa II. právo svobodného královského města. Nad vchodem do radnice se nachází hradčanský znak. V Loretánské ulici se nachází také Martinický palác, který vznikl v 18. století podle projektů Carla Fontany. Dnes slouží hradní stráži. Nad Radničními schody jsou budovy karmelitánského kláštera a kostel sv. Benedikta. Kostel je ze 14. století, klášter ze 17. století.

Na Hradčanském náměstí se nachází mnoho zajímavých staveb. Raně barokně přestavěný Toskánký palác, Martinický palác (je to jiný palác než v Loretánské ulici) s bohatou renesanční přestavbou. Vojenské historické muzeum je v Schwarzenberském paláci. Jeho budova byla postavena v první polovině 16. století v renesančním stylu. V parčíku před palácem se nachází Morový sloup od F. M. Brokoffa. Nad Jelením příkopem na přelomu 17. a 18. století byl postaven Šternberský palác. Dnes je v něm stálá expozice starého evropského umění Národní galerie. Na okruh můžeme navázat i návštěvou Pražského hradu.