ZÁMEK MYŠTĚVES

Negarantovaná informace
WWW:http://www.golf-mysteves.cz
GPS:50°18'44,150"N, 15°33'38,430"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Původní zámeček s přilehlým panstvím se konstituoval v 18. století. Toto panství zakoupil v roce 1897 rytíř Gaston Ritter von Mallmann (jeho erb na průčelí zámečku), který provedl kompletní znovuvýstavbu zámečku v neobarokním slohu a založil zde anglický zámecký park. Tento pán, snad z důvodů vysokých nákladů na tuto přestavbu - místní paměť však spíše hovoří o neúměrném holdování karbanu a jiných potěšením tohoto šlechtice - byl nucen celé panství zastavit a posléze přenechat Pozemkové bance v Praze, která jej v roce 1913 jako celek prodala tehdejšímu známemu pražskému lékaři, zakladateli Podolské porodnice, profesoru gynekologie a porodnictví Karlovy university v Praze, prof. MUDr. Václavu Piťhovi a jeho manželce Hermíně. První známky golfové hry v Myštěvsi se datují již v roce 1930, jak dokládá níže uvedená fotografie ze soukromého archivu viceprezidenta České golfové federace pana ing. Prokopa Sedláka. V roce 1950 byl však rodině Piťhů celý majetek znárodněn.

V 50. letech pak komunisté na zámečku nejprve zřídili věznici pro zvláštní osoby. V roce 1976 si nechala pro lepší celospolečenské využití převést celý areál do vlastnictví Československá televize. Vzniklo zde rekreační a školící středisko ČST, kde pak pobývaly a točily veškeré celebrity předlistopadové kultury.

V letech 1991/92 bylo celé panství vráceno rodině Piťhů a vznikl projekt na vybudování sportovně a společensky exkluzivního golfového areálu o 27 jamkách. Oproti jiným golfovým hřištím v Evropě, je do golfového areálu Q.P.G.C. v Myštěvsi integrálně zahrnut nejen zámecký park, ale zejména i vlastní zámek, disponující špičkovou klubovou, stravovací a ubytovací základnou (evropská golfová turistika). Podstatnou předností je i vysoká kvalita a náročnost budovaného mistrovského 18-ti jamkového hřiště (celková délka cca 6 400 m).

Zdroj www.golf-mysteves.cz

Otevírací doba
veřejnosti nepřístupný, jen pro hotelové hosty a návštěvníky golfového hřiště.

Parkování


Dostupnost : Zámek leží 10 km severovýchodně od Nového Bydžova a od centra obce Myštěves 2 km severně. Mystěves je dostupná autobusem. Nejbližší železniční stanice je 3 km Ohnišťany na trati Chlumec nad Cidlinou – Ostroměř.