NPR KNĚHYNĚ - ČERTŮV MLÝN V BESKYDECH

Místo:Čeladná - Trojanovice
Adresa:Nádražní 36, 756 61 Rožnov p.R.
Telefon:+420 571 657 407
Email:beskydy@nature.cz
WWW:http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idm...
GPS:49°29'34,352"N, 18°18'18,539"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Smrkový prales s podílem jeřábu, pseudokrasové jevy (5 známých pseudokrasových jeskyní) hojný výskyt skalních výchozů. Nejznámější jsou skalní útvar Čertův stůl, jeskyně Čertova díra, Vasko, Čertův mlýn, Mariánka, Kyklop, atd. Území zaujímá vrchol a přilehlé prudké svahy Kněhyně (1257 m) a nehlubokým sedlem oddělený masív Čertova mlýna (1206 m). Území se nachází v Radhošťské hornatině. Vyhlášena byla v r. 1989; svou rozlohou je doposud největší rezervací v CHKO Beskydy - rozloha 195,02 ha, na katastrální území Čeladná - Trojanovice. Viditelný vliv imisí. /n V lesích hnízdí řada chráněných druhů ptáků, jako datlík tříprstý, jeřábek lesní, puštík bělavý. Jde o jedno z posledních míst, kde může žít tetřev hlušec. Pravidelně se zde objevuje rys ostrovid.

VYBAVENÍ

  • Katastrální území: Čeladná, Trojanovice, Prostřední Bečva
  • Vyhlášeno: 1989
  • Celková výměra: 195,02 ha
  • Nadmořská výška: 940 až 1257 m n. m.

DOSTUPNOST

ZDROJ INFORMACÍ: beskydy.ochranaprirody.cz