KŘÍŽOVÝ BUK U CHŘIBSKÉ - OPEVNĚNÍ VZ. 37

Negarantovaná informace

Silnice z Chřibské do České Kamenice vždy sloužila k nástupu cizích vojsk ze Saska do Čech. Toho si byli vědomi projektanti opevnění Československa před II. světovou válkou a proto zde vybudovali dva sledy lehkého opevnění vz. 37. Těsně nad sinicí, asi 150m, stojí šikmý prvosledový objekt N1/30/A180, který je mimo jiné zajímavý i tím, že jej po záboru pohraničí navštívil 6.10.1938 Adolf Hitler. Vpravo od něj je další objekt, který je dobře patrný ještě znatelným střeleckým průsekem, vedle něj prochází zelená turistická cesta do Chřibské. Objekt, který kryl silnici z druhé strany musíme chvíli hledat. Vegetace mu poskytla takové maskování, že jej snadno přehlédneme. Objekty druhého sledu se nalézají u červené turistické cesty a jsou v různém stupni dokončení, jejich betonáž probíhala těsně před mobilizací v září 1938. Na některých místech, zvláště u objektů prvního sledu najdete mimo střeleckých průseků také ještě dobře patrné spojovací a střelecké okopy mezi jednotlivými objekty.

Lokace: v sedle na silnici mezi Českou Kamenicí a Chřibskou