KOSTEL V LIBOCHOVANECH

Negarantovaná informace

Majitel Mathes von Fiala nechal na dolním konci vsi postavit kapličku Panny Marie s malým zvonečkem, která byla později přestavěna na kostel Narození Panny Marie. V roce 1893 bylo rozhodnuto, že bude postaven kostel nový. Kostel byl postaven během dvou let a 9. června 1895 byl vysvěcen. Od roku 1861 měly Libochovany i faru, kterou spravoval farář Franz Pohnert.


ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz