REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH

Negarantovaná informace
Adresa:Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
Telefon:+420 412 359 011
Mobil:+420 731 495 326
Email:info@muzeum-teplice.cz
WWW:http://www.muzeum-teplice.cz
GPS:50°38'14,400"N, 13°49'32,000"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Od roku 1947 sídlí na teplickém zámku vlastivědné muzeum. Muzeum je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Ve svých sbírkách má tři čtvrtě miliónů předmětů, o něž pečuje 5 oddělení. Přírodovědné oddělení s geologickým a zoologickým pracovištěm dokumentuje vývoj přírodních poměrů v severozápadních Čechách a jejich změny v důsledku civilizačních procesů. Archeologické oddělení se zaměřuje na vývoj osídlení regionu a provádí terénní výzkumy v oblasti důlní činnosti. Historické oddělení spravuje historické, etnografické, numismatické a umělecko-historické sbírky, zabývá se hospodářským, politickým, kulturním a společenským vývojem regionu, změnami způsobu života a životního prostředí. Značná pozornost je věnována dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství.

EXPOZICE

 • Pravěké dějiny Podkrušnohoří, dějiny Teplicka a regionu severozápadních Čech
 • Porcelán a keramika
 • Umění 14. - 18. století
 • Lázeňství
 • Zoologie, paleontologie a mineralogie
 • Zámecké interiéry
 • Pokoj knížete de Ligne
 • Sbírka Puškinových přátel
 • Teplicko v raném středověku
 • Historické hodiny
 • Numismatický kabinet
 • Klášter v Teplicích
 • Grotta a malovaný sál

PROHLÍDKA

Trasa A
Expozice zoologie, mineralogie, paleontologie a archeologie, keramiky a porcelánu, zámeckých interiérů, historických hodin a umění 14. - 18. století.
Trasa B
Expozice umění 14. - 18. století, historických hodin a zámeckých interiérů, numismatický kabinet a expozice lázeňství.
Trasa C
Expozice zoologie, mineralogie, paleontologie a archeologie, parohová chodba, Rokokový sál, expozice historických hodin a umění 14. - 18. století a numismatický kabinet.

OTEVÍRACÍ DOBA

Otevřeno denně mimo pondělí 10-12 hod., 13-17 hod.
Prohlídky s průvodcem každou celou hodinu:
trasa A v 10, 13 a 15 hod.,
trasa B v 11, 14 a 16 hod.,
trasa C v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hod.
Výstavy: úterý - pátek 12-17 hod., sobota a neděle 10-12 a 13-17 hodin.

VSTUPNÉ

  Hlavní expozice
 • Plné vstupné 50 Kč
 • Snížené vstupné (důchodci, děti, mládež) 30 Kč
 • Děti do 6 let ZDARMA
 • Rodinné vstupné 110 Kč (max. 5 osob)

 • Výstavy
 • Plné vstupné 30 Kč
 • Snížené vstupné 20 Kč
 • Rodinné vstupné 70 Kč

BARIÉRY

Není udělaný přístup, jen na výstavy.

SLUŽBY

 • Prodej suvenýrů, pohlednic, publikací apod.
 • Možnost konání svatebních obřadů.
 • Pronájem prostor.
 • Zapůjčení sbírkových předmětů.
 • Knihovna.
 • Programy pro školy.

POBOCKY

MUZEUM KRUPKA.

DOSTUPNOST

Muzeum se nachází v centru města Teplice.

 • Vlakem: žst. Teplice v Čechách (trať č. 130), vzdálenost 1,3 km; žst. Teplice zámecká zahrada (trať č. 097), vzdálenost 1 km.
 • Autobusem: autobusové nádraží Teplice, vzdálenost 1,3 km; zastávka Teplice zámecká zahrada, vzdálenost 400 m.
 • Pěšky: modrý značený městský okruh.
 • Na kole: cyklotrasa č. 3083.
 • Autem: parkování v místě.

Zdroj informací: www.muzeum-teplice.cz