SOCHY V JENIŠOVICÍCH

Negarantovaná informace
Místo:Jenišovice
GPS:50°37'41,130"N, 15°8'13,970"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Socha Sv. Antonína Paduánského je součástí výzdoby kostela. Nachází se před jeho vchodem.

Socha sv. Václava patrona země České – v parčíku před kostelem, postavená k výročí vzniku Československa 1918.

Sloup se sochou Panny Marie je umístěn na návsi u domu č. 6. Je památkou lidového kamenického umění z počátku 18. století.