KYJOVSKÉ ÚDOLÍ VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU

Kyjovské údolí je romantický kout s řadou skalních hrádků ležící vlevo od silnice z Krásné Lípy do Kyjova. O zpřístupnění tohoto divokého údolí se postaral kyjovský horský spolek Gebirgsverein, který vznikl v roce 1884. V minulosti údolím dokonce jezdil autobus. Z řady mlýnů byl v údolí byl nejznámější Dixmühle na začátku údolí, připomínaný již v roce 1571. V roce byl však zbořen 1945. Oblíbenými cíli v této lokalitě jsou například Kyjovský hrádek, skalní převis zvaný Jeskyně vil, či ze spadaných balvanů navršená dvouprostorová jeskyně Vinný sklep. Kyjovské údolí je atraktivní i v zimě, kdy zde mráz vytváří nádherné ledové útvary.