NAUČNÁ STEZKA MASARYK A HUSTOPEČE

Místo:Hustopeče
GPS:48°56'22,124"N, 16°44'4,558"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Naučná stezka "Masaryk a Hustopeče" propojuje ta místa v Hustopečích, která mají osobní a rodinný vztah k zakladateli novodobé českosloveské státnosti. Jednotlivá zastavení obsahují dobové fotografie, přehlednou mapu o dalších zastaveních NS a také jazykovou mutacI.

Délka trasy:2.5 km
Zaměření: novodobá historie Československé republiky
Počet zastavení: 6
Vhodná pro: pěší, cyklisti, děti

ZASTAVENÍ

  • 1. Historické centrum města.
  • 2. Bývalá piaristicá reálka.
  • 3. Místo bývalého rodného domu Masarykovy matky.
  • 4. Zastavení věnované otci Josefu Masarykovi, otci TGM.
  • 5. Zastavení věnované Ludvíku Masarykovi, bratru TGM.
  • 6. Městský hřbitov.

ZDROJ INFORMACÍ: Turistické informační centrum Hustopeče