PAMĚTNÍ SÍŇ VÁCLAVA JANA TOMÁŠKA VE SKUTČI

Informace garantovaná majitelem/správcem
Adresa:Tomáškova ulice 508, 539 73 Skuteč
Telefon:+420 469 350 131
Email:muzeum.skutec@seznam.cz
WWW:http://www.muzeum.skutec.cz
GPS:49°50'26,695"N, 15°59'54,068"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

EXPOZICE

Pamětní síň V. J. Tomáška se nachází v jeho rodném domě ve Skutči.

Václav Jan Křtitel Tomášek, významný český skladatel předsmetanovské doby a hudební pedagog, se narodil ve Skutči 17.4.1774. Od 20. let 19. století patřil k hlavním představitelům pražského hudebního života, založil zde i vlastní hudební školu. Mezi jeho žáky patřili například Jan Hugo Voříšek, Alexandr Dreyschock, Eduard Hanslick a další.

V roce 1988 Tomáškův rodný dům zakoupila Českobratrská církev evangelická a nákladně jej zrestaurovala jako lidovou stavbu ve stylu poličské architektury.

V roce 1998 byla ve Skutči před budovou Komerční banky instalována busta a v roce 2000 v Tomáškově rodném domě otevřena pamětní síň tohoto významného rodáka. Zpracováním scénáře a zapůjčením sbírkových předmětů se na instalaci muzejní expozice významně podílelo Národní muzeum - České muzeum hudby.

Památník je ve správe Městského muzea

OTEVÍRACÍ DOBA

Památník je otevřen na základě objednávky min. 2 dny předem.

VSTUPNÉ

DOSTUPNOST

  • Vzdálenost vzdušnou čarou: 300 m jihovýchodním směrem od centrálního náměstí Palackého.
  • Vlakem: žst. Skuteč, vzdálenost 600 m.
  • Autobusem: zastávka Skuteč náměstí, vzdálenost 140 m.
  • Autem: parkování u Kulturního domu, vzdálenost 100 m.

ZDROJ INFORMACÍ: www.muzeum.skutec.cz