ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZIŠTĚ DOLNÍ VĚSTONICE (NKP)

Negarantovaná informace
Místo:Dolní Věstonice
GPS:48°53'3,027"N, 16°39'5,720"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Archeologická lokalita s nálezy ze starší doby kamenné se nachází v katastrech obcí Dolní Věstonice a sousedního Pavlova. Přehled poznatků, expozice s předměty a informace o jednotlivých fázích vědeckých výzkumů, najdete v místním Archeologickém muzeu v centru Dolních Věstonic. Dolní Věstonice a Pavlov poskytly jeden z nejucelenějších kosterních souborů časných anatomicky moderních lidí (Homo sapiens) v celosvětovém měřítku.

Světovou proslulost věstonickému nalezišti přinesly systematické výzkumy, které v letech 1924-1938 prováděl Karel Absolon. K jeho nálezům patří také jedinečná Věstonická venuše, soška ženy z pálené hlíny. Další rozsáhlé výzkumy mezi lety 1947-1978 vedl Bohuslav Klíma v blízkosti předešlých poloh, ale také v sousedním Pavlově, od něhož je odvozováno pojmenování celé tehdejší archeologické kultury (pavlovien, starší fáze gravettienu, 30 000-25 000 let před současností). Rozsáhlé výzkumy záchranného charakteru probíhaly v osmdesátých letech.

V současnosti jsou realizovány výkopy v terénu a zpracování výzkumů z minulých desetiletí pod vedením Jiřího Svobody Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně.

Dolní Věstonice II - Nad Cihelnou: Návrší, jehož úpatí tvoří bývalá cihelna, střední část je dnes terasovaná a horní část přechází v pole "Pod lesem", bylo v období 30.-37 tisíc let před n. l. opakovaně osídlováno paleolotickými lovci. V přilehlé úžlabině, v té době částežně zavodněné, se ukládaly velké mamuti kosti. Tuto lokalitu proslavil především trojhrob tří mladých lidí (nález 1986).

Zajímavosti
jedinečný, světově proslulý, nález Věstonické venuše, soška ženy z pálené hlíny. Arch. náleziště Dolní Věstonice je od roku 2010 Nároní kulturní památkou.

Přístupnost


Služby

  • fotografování, filmování:
  • přístup se psem:


Dostupnost
  • Vzdálenost vzdušnou čarou:
  • Vlakem:
  • Autobusem:
  • Pěšky: červená TZ z Dolních Věstonic na hrad Děvičky
  • Na kole:
  • Autem:

ZDROJ INFORMACÍ: www.rmm.cz