BAZILIKA SVATÉHO PROKOPA V TŘEBÍČI (UNESCO)

Negarantovaná informace
Adresa:Zámek 1, 674 01 Třebíč
Telefon:+420 568 610 022 (rezervace prohlídky)
Email:infobazilika@kviztrebic.cz
Pro detail klikni
Zobrazení na mapě

Románsko-gotická bazilika sv. Prokopa bezesporu patří ke klenotům evropského stavitelství. V červenci 2003 byla spolu s židovským městem a židovským hřbitovem v Třebíči zapsána na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

První stavbou, která vznikla v souvislostech s budováním třebíčského kláštera založeného v roce 1101, byl kostelík sv. Benedikta vysvěcený již roku 1104 pražským biskupem Heřmanem za vlády prvního třebíčského opata Kuny. Bazilika byla vybudována v letech 1240 – 1260 v přechodném románsko-gotickém slohu a při jejím budování se uplatnila pozdně románsky orientovaná stavební huť, která k nám přišla z jihozápadní Francie přes Burgundsko a Horní Rýn. Stejně jako samotný klášter trpěla bazilika v dobách obléhání Třebíče uherskými vojsky r. 1468. Později byla několikrát opravována a upravována a od 1. pol. 16. stol. byla užívána z větší části k účelům světským.

Teprve r. 1704 dal Jan Karel z Valdštejna upravit nejméně poškozenou část baziliky, presbytář, na zámeckou kapli, zasvěcenou svatému Prokopovi. Ale vlastní renovace baziliky byla provedena až v letech 1725 - 1733 za Jana Josefa z Valdštejna. Tuto renovaci provedl architekt František Maxmilián Kaňka, který zchátralou klenbu nahradil barokní síťovou štukovou klenbou. V této době byly vystavěny obě věže ve stylu barokní gotiky.
Konečná restaurace baziliky proběhla v letech 1924 - 35 podle plánů architekta Kamila Hilberta a v r. 1956 byla dokončena stavba zničené jižní kaple s apsidou.
Jednou z nejcennějších částí baziliky je vstupní portál, který pochází z počátku 13. století a byl znovu objeven až v roce 1862. Námětem pro výzdobu portálu byl Chvalozpěv tvorstva na svého Stvořitele z knihy Daniel ze Starého Zákona. Zvláštní pozornost si zaslouží dochované nástěnné malby v opatské kapli. Fresky pochází z poloviny 13. století a jsou druhé nejstarší na Moravě po freskách v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě.
Nejzachovalejší a nejstarší částí celého chrámu je románská krypta. Na konci 16. století byla krypta využívána jako pivovarský sklep.
Za zmínku jistě také stojí románská rozeta s původní desetidílnou kamennou kružbou. Návštěva baziliky sv. Prokopa se pro vás jistě stane nezapomenutelným zážitkem.

Vstupné:
Dospělí 40 Kč
Děti, studenti, důchodci, ZTP, ZTPP 20 Kč
Školní výpravy 10 Kč
Děti do šesti let zdarma

Otevírací doba: (celoročně)
Úterý – pátek 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Sobota – pondělí 13:00 – 17:00
Otevírací doba v měsících červen - srpen: Sobota, neděle 13:00 – 18:00
Poslední prohlídka 1 hodinu před zavírací dobou.

Služby:


Bariéry:
Bezbariérový přístup do prostoru baziliky je pomocí speciálních lyžin, po kterých mohou vozíčkáři pohodlně sjet několik schodů. Bohužel do románské krypty bezbariérový přístup není.

Parkování:
Parkoviště pro návštěvníky baziliky pro osobní vozidla i autobusy je v areálu (asi 200m) nad bazilikou. Příjezdová komunikace po ulici 9.května, na křižovatce na kopci odbočit doleva směrem na Psí útulek, projet okolo garáží až na vyhrazené parkoviště. Po cestě z parkoviště je celoročně a každodenně otevřené i WC pro veřejnost - bezplatné.

Dostupnost:
z autobusového nádraží přes most přes řeku Jihlavu a pak podél ulice 9.května (pěšky asi 8 minut cesty). Autobusová zastávka MHD je vzdálená jen 3 minuty cesty pěšky.


ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz