KAPLE NA "GVARDŮVKÁCH" V KUNČICÍCH P. O.

Negarantovaná informace

Kaple z roku 1888 je nedaleko dřevěného kostela sv. Prokopa. Zasvěcena je Panně Marii. V roce 2003 byla opravena střecha a nově omítnuty zdi.