ZÁMEK STEKNÍK U ŽATCE

Negarantovaná informace
Adresa:Stekník, 438 01 Zálužice
Mobil:+420 778 486 747
Email:steknik@npu.cz
WWW:http://www.zamek-steknik.cz
GPS:50°19'23,019"N, 13°37'25,469"E
Odpovědná osoba:Národní památkový ústav
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Zámek, obklopený italskou terasovitou zahradou, patří k nejvýznamnějším rokokovým stavbám v Čechách. Vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele.

HISTORIE

Na místě dnešního zámku stávala kolem roku 1600 pozdně středověká tvrz rytířské rodiny Kaplířů ze Sulevic. Kaplířové drželi Stekník až do začátku Třicetileté války, kdy jim byl z náboženských důvodů zkonfiskován.
V roce 1681 kupuje zbytky vyhořelé tvrze bohatý žatecký měšťan. Na místě tvrze staví zámek ve stylu vrcholného baroka.
Ve 2. pol. 18. století došlo k rokokové úpravě objektu. Fresky a nástěnné iluzivní malby pokryly stěny a strop sala terreny, reprezentačního sálu a kaple. Také stěny obytných pokojů v patře byly opatřeny velice kvalitní iluzivní malbou. Kaple byla vybavena nástěnnými obrazy Ignáce Raaba. Výzdobu interiérů doplnil štukový dekor a v návaznosti na to proběhla i rokoková úprava fasád zámku, zahrad a ohradních zdí zámeckého areálu.
Potomci Gérolda Détéindre potom drželi velkostatek Stekník až do prosince r. 1949. Tehdy byl velkostatek Stekník (včetně zámku a mobiliáře) Československou vládou vykoupen v rámci tzv. Náhradové dohody uzavřené mezi Švýcarskou Konfederací a Československou republikou. Později jej užívala Národní galerie Praha, která zde umístila depozitář obrazů.
V roce 1996 byl převeden do správy Národního památkového ústavu, který jej spravuje dosud.

ČTYŘI PROHLÍDKOVÉ OKRUHY

Hlavní okruh, otevřený nově v roce 2019, prezentuje zrestaurované prostory zámku za posledního soukromého majitele, rodiny švýcarského konzula Gerolda Déteindre. Jeho součástí je sala terrena, chodba, hlavní sál s původní pozdně barokní výmalbou, zobrazující antický chrám s alegoriemi čtyř živlů, pánský pokoj, rohový pokoj, jídelna, kuchyně a zámecká kaple.
Velice oblíbeným okruhem jsou zámecké zahrady z druhé poloviny 18. století. Zde probíhá prohlídka samostatně.
Pro pamětníky chmelových brigád zámek nabízí okruh č. 3 spolu se sklepením. Zde je umístěna výstava s názvem Jak se češe do věrtele věnovaná právě chmelové tématice, kde návštěvníci naleznou vzpomínky účastníků těchto brigád v 50. a 60. letech, kdy na zámku hospodařili státní statky a byla zde umístěna ubytovna pro chmelové brigádníky.
Pro dětské návštěvníky je určen okruh č. 4 „Interiéry jižního křídla“ s výstavou historických hraček a kočárků z konce 19. a začátku 20. století. Zde děti mohou vidět kromě kočárků historické brusle, panenky, ale i historickou televizi.

OTEVÍRACÍ DOBA

Prohlídkové okruhy jsou otevřeny od úterý do neděle od 10.00 hodin, poslední prohlídka s průvodcem začíná v 16.00 hodin, zámek se uzavírá v 17.00 hodin.
Prohlídkový okruh č.4 je otevřen pouze o víkendu a státních svátcích.
Skupinové prohlídky je třeba rezervovat dopředu.

ČERVEN - ZÁŘÍ: úterý až neděle, 10.00 – 16.30 hod.
ŘÍJEN: sobota, neděle, svátek, 10.00 - 15.30 hod.

CENÍK

 • Plné vstupné 120 Kč/hl. okruh, 80 Kč/okruh č.4
 • Snížené vstupné 100 Kč/hl. okruh, 60 Kč/okruh č.4
 • Děti 6-18 let 60 Kč/hl. okruh, 40 Kč/okruh č.4
 • Děti do 6 let zdarma.

 • Jednotné vstupné do zámecké zahrady 50 Kč.
 • Jednotné vstupné pro okruh č. 3 50 Kč.

DOSTUPNOST

Vzdálenost vzdušnou čarou 5,5 km východně od Žatce

 • Vlakem: žst. Trnovany (trať č. 124), vzdálenost 3 km; žst. Dolejší Hůrky (trať č. 123), vzdálenost 3,7 km.
 • Autobusem:
 • Pěšky: zámek je 200 m od centra obce Zálužice.
 • Na kole: cyklotrasa č. 6.
 • Autem: silnice č. 225 Žatec - Louny, odbočit na Zálužice.

ZDROJ INFORMACÍ: www.zamek-steknik.cz