MOROVÝ SLOUP VE VYSOKÉM MÝTĚ

Negarantovaná informace

Morový sloup ve Vysokém Mýtě se nachází uprostřed čtvercového náměstí. Jeho výška dosahuje 14 metrů a je vystavěn z pískovce. Morový sloup vytesal roku 1714 Stůna z Klatov. Na rozích sloupu stojí sochy sv. Josefa, Jana Nepomuckého, Vavřince a Floriána. Uprostřed je umístěna socha panny Marie.


ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz