Z HOŘIC PŘES LIBÍN DO KONECCHLUMÍ

Červená turistická značka vedoucí z Hořic západním směrem nás přivede po hřebenu Hořického chlumu do Libína k prvnímu pomníku Aloise Jiráska od Jana Štursy. Stezka nás dále vede do nedaleké Ostroměře, rodiště Eduarda Štorcha a Karla Zemana a na mohutné valy charvátského hradiště z 6.-10. století. Po hřebenu Mlázovického chlumu pak lze pokračovat až do Konecchlumí k mohyle Viléma Konecchlumského, jednoho z popravených účastníků stavovského povstání.